سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین داودی آزاد – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جمال سلیمانی – کارشناس امور دانشجوئی آموزشکده فنی حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

بسیاری از رفتارها و اقدامات انسانها متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق در نظام آموزشی، در کشوری مانند ایران که دارای فرهنگ غنی بوده و از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می تواند مشکلاتی را برای نظام آموزشی به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از مراکز آموزشی، جوامع نسبت به مسائلی مانند توسعه اخلاق، حقوق شهروندی، کودکان، کاهش جرائم اخلاقی و اجتماعی، حساس تر شده اند.بی توجهی نظام آموزشی به این ارزشها و عدم رعایت اصول اخلاقی در مواجهه با اجزای نظام آموزشی، می تواند مشکلاتی را برای این نظام ایجاد کند و مشروعیت آموزش و اقدامات آن را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق و فرهنگ ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به خود اطرافیان و دیگران موثر بوده، می تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و جامعه اثر بگذارد. لازمه موفقیت آموزش، عملکرد و بازخوردمناسب آن است. شاخص هایی مانند: نخبه پروری، رشد میزان دستیابی به اهداف عالی آموزشی مبتنی بر فرهنگ غنی و بومی، و قابلیت های نشرفرهنگ ناب اسلامی را می توان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب آموزش تلقی کرد. در این تحقیق مولفه هایی مانند: افزایش سطح فرهنگ جامعه، رشد شاخصهای فرهنگی، میزان دستیابی به اهداف عالی نظام اموزشی عنوان شاخص های موفقیت تلقی می گردد.در این تحقیق مواردی که به طور غیر مستقیم به توسعه اخلاقی و فرهنگی کمک می کنند مانند: نقش آموزش کودکان و جوانان، افزایش همکاری نهادهای ذیربط،کاهش تداخل سازمانهای مسئول در زمینه های فرهنگی اخلاقی موردتوجه قرار می گیرند.