سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد گل صنم لو – فوق لیسانس، آموزش و پرورش بین الملل، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه عل

چکیده:

انسانها مجبورند همواره آموزش ببینند تا بتوانند با استفاده از روش های نوین از عهده حل معضلات مختص محیط های زندگی خود برآیند و با ارتقای فرهنگ شهروندی خود از زندگی لذت ببرند. متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که در آموزش نباید فقط به جنبه های تئوریک آن اکتفا کرد بلکه فرآیند آموزش باید به افراد کمک کند تا جریان ها را بشناسند، خود را با شرایط دائمأ متغیر تطبیق دهند تا زندگی غنی تری داشته باشند. با گسترده تر شدن زندگی شهری ، معضلات شهری نیز افزایش می یابد . حل این مشکلات فقط از طریق آموزش امکان پذیر است و بدون نهادینه شدن آموزش شهروندی نمی توان به زندگی مسالمت آمیز در جوامع امیدوار بود. برای این منظور آموزش شهروندی باید از آموزش و پرورش شروع شود و این آموزش باید اثر گذار بوده و منجر به تکامل و تعالی دانش آموزان گردد. برای رسیدن به این مرحله ، بسیاری از کشورها با گذر از مراحل ارتقای شهروندی خود تا مرحله شهروند جهانی نیز پیش رفته اند . مقاله زیر به چگونگی نقش آموزش در ارتقای فرهنگ، روش ها و سیستم های آموزشی اثر گذار در این مقوله، نقطه نظرات بزرگان و راههای شهروند جهانی شدن از طریق آموزش می پردازد.