سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی دیهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره
علیرضا عالی پور –

چکیده:

دردنیای امروز که دنیای سازمانهاست نیروی انسانی بعنوان با ارزش ترین ثروت و دارایی هرسازمان محسوب شده و میتواند مهمترین مزیت رقابتی را برای سازمان بوجود آورد و همانطور که سازمان ها برای منابع مالی و سرمایه های فیزیکی خود دارای طرح های توسعه میباشند می بایست طرح هایی نیز برای توسعه منابع انسانی داشته باشند تا زمینه های رشد و پیشرفت را را برایشان به ارمغان بیاورند توسعه منابع انسانی کوششی سازمان یافته برنامه ریزی شده فراگیر و سراسری هدایت شده توسط مدیران ارشد منظم و مستمر توسعه سرمایه انسانی با دگرگونی درباورها نگرشها ساختار وسازمان می باشد که هدف آن ایجاد آگاهی علمی ارتقای سطح دانش کارکنان ارتقای قابلیت کارکنان و توسعه همه جانبه کارکنان جهت ایجاد مهارتهایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر یا مسئولیت سنگین آماده کند. دراین مقاله سعی گردیده ضمن تعریف اموزش مفهوم توسعه توسعه منابع انسانی ابعاد توسعه منابع انسانی عوامل موثربرتوسعه منابع انسانی رویکردهای توسعه کارکنان وفرایند برنامه ریزی توسعه منابع انسانی با محوریت نقش اموزش بیان و درنهایت ارتباط بین اموزش و توسعه منابع انسانی درقالب مدلی ارایه گردد.