سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد نجاتی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمراه اهواز

چکیده:

راهبردهای فراشناختی در کاهش اضطراب، افزایش عملکرد، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی نقش بسزایی دارد و این راهبردها باعث افزایش خودکارآمدی بیشتر دانش آموزان می شود. لذا آموزش آن به دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ابتدایی می تواند باعث پیشرفت و موفقیت تحصیلی آنها شود. هدف این پژوهش نقش آموزش الکترونیکی در آموزش راهبردهای فراشناختی می باشد. امروزه دانش آموزان برای کسب مهارت های بالاتر و مجهز شدن به قابلیت های فنی در م وضوعات آموزشی از رسانه های مختلف و روش های نوین تکنولوژی آموزشی مانند آموزش الکترونیکی استفاده می کنند. لذا به دلیل قابلیت جذاب بودن، در دسترس بودن برای همگان و همچنین خاصیت چندرسانه ای بودن آموزش الکترونیک، این روش نقش بسزایی در تسهیل آموزش مهارتهای فراشناختی دارد. یادگیری مهارت های فراشناختی شامل سه مهارت برنامه ریزی، نظات و ارزشیابی می باشد که می تواند سهم عمده ای در یادگیری، خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری عمیق در دانش آموزان داشته باشد و در نتیجه آنها تبدیل به یادگیرندگانی علاقمند شوند. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی فناوری آموزشی و نقش آموزش الکترونیکی و اهمیت آموزش مهارت های فراشناختی و تأثیر آموزش این راهبردها در افزایش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان و بیان نتایج مختلف حاصل از پژوهش هایی که به بررسی نقش آموزش مهارتهای فراشناختی که کارآمدی این مهارتها را نشان می دهند و نیز استفاده از آموزش الکترونیکی جهت یادگیری این مهارت ها، می پردازد.