سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا بابامحمودی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رقیه چمانی چراغ تپه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا رستگاری –

چکیده:

بیمارستانها بعنوان مراکز ثابت و تخصصی ارایه خدمات بهداشتی درمانی با دراختیار داشتن امکانات و پرسنل مجرب یکی از اجزا مهم فرایند پاسخ به حوادث غیرمترقبه و جز اولین واحدهای پاسخگو محسوب می شود و این امر آموزش مداوم پرسنل را می طلبد از میان روشهای متعددی که دراین باره موجود است آموزش ازطریق شبیه سازی رایانه ای نقش ویژه ای بخود اختصاص میدهد و روشی نوین درکشورهایی استکه تاحدزیادی توانسته اند به مقابله با بحرانهای خود بپردازند دراین خصوص پژوهشگران را سعی برآن است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بطورتوصیفی به لزوم بکارگیری این تکنولوژی درامر مدیریتبحران بیمارستانهای کشور بعنوان یک راهکار کارا موثر و جذاب بپردازند و نقش این نرم افزارها را درمراحل مختلف بحران پیشگیری آمادگی مقابله و بازیابی مورد تاکید و بازبینی قرار دهند.