سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

خسرو سلجوقی – عضو هیات علمی بازنشسته معاونت برنامه ریزی

چکیده:

با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان بطور فزاینده ای بیشتر می شود. امروزه کارآفرینی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار می آید به طوری که در غرب و برخی از کشورهای دیگر، دو دهه اخیر دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی به عنوان اصلی ترین منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند کارآفرینی با آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد، اگر نگاهی به سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام بیاندازیم، ویژگی های یک فرد مطلوب ایرانی در افق ۱۴۰۴ ذکر شده است. در این سند آمده است که ایرانی ۱۴۰۴ از ویژگی های زیر برخوردار خواهد بود : « فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن » اگر دقت کنیم خواهیم دید کودکان ۴ و ۵ ساله ما، مردان و جوانانی هستند که ایران ۱۴۰۴ ما را خواهند ساخت و ما باید محیطی را ایجاد نماییم که نسل آینده کشور در این محیط رشد کند و بتواند به این ویژگی ها دست یابد. با تطبیق ویژگی های فرد ایرانی ۱۴۰۴ با ویژگی های افراد کارآفرین ملاحظه می کنیم، که ایرانی مطلوب ۱۴۰۴ فردی خواهد بود با ویژگی های کارآفرینان ایرانی – اسلامی. بنابراین لازم است که به سوال اساسی زیر پاسخ داده شود: کودک آینده کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ به نظر می رسد این سوال مهم ترین و زیربنایی ترین سوال برای انجام یک برنامه ریزی مطلوب باشد از بدو تولد کودک نسبت به این موضوع کلیدی توجه نمود. ویژگی هایی که یک کارآفرین دارد، همراه با تولد کودک با او نمی آیند، بلکه محیط و همچنین آموزش هایی که می توان در این رابطه مدنظر قرار داد بر روی آینده فرد تاثیر گذارند. در این مقاله برآنیم با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی نظریات دانشمندان و صاحب نظران مطرح در این رابطه بپردازیم و با نگاهی به تجربیات سایرکشورها، به مرور ابعاد مختلف این موضوع نگاهی داشته باشیم. همچنین برای بررسی و بومی سازی این مفاهیم در کشور، نتایج اجرای برخی ابعاد این موضوع در کشور ایران را بررسی نماییم. از طرفی دیگر در مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش های کارآفرینی در انواع نظامهای آموزشی و پرورشی مراکز مختلف آموزشی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله بررسی و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با آموزش های کارآفرینی و مصاحبه با تعدادی از مدیران و سیاستگذران آموزش های کارآفرینی به دست آمده است.