سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

جوانان روستایی سرمایه های ارزشنمد کشورمان هستند که باید از انها به بهترین شکل ممکن بهره برد این درحالیست که متاسفانه امروزه و به ویژه درسه دهه اخیر شاهد مهاجرت انفجاری و لجام گسیخته جونان روستایی به شهرهای بزرگ و بویژه پایتخت به دلایل گوناگون بویژه بیکاری و عدم وجود شغل پایدار و مناسب درمناطق روستایی و جاذبه ها و مشاغل کاذب درمناطق شهری می باشیم که از تبعات آن می توان به پیرشدن نیروی کار دربخش کشاورزی و کاهش بهره وری و تولید درآن خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش ناهنجاری ها و بزهکاریهای اجتماعی درمناطق شهری اشاره نمود دراین راستا نگارنده اعتقاد راسخ دارد که با ایجاد امکانات درمناطق روستایی و فراهم نمودن آموزشهای مفید و فنی و حرفه ای و اشتغال زا به جوانان روستایی می توان تاحدود زیادی جلوی این پدیده شوم را گرفت جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا درتوسعه پایدار نقشی اساسی دارند انان مهارت ها دانش و نگرشهایی که برای پذیرفتن نقش فعال دراجتماع مورد نیاز است را می توانند کسب کرده و توسعه دهند بدین معنی که آنان نیروهای فعال درتوسعه جوامع هستند