سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه هوشمند فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حمید سودائی‌زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

روند افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، گسترش فعالیت‌های صنعتی و تغییر الگوی مصرف سبب می شود تا سالیانه میلیون‌ها تن زباله در کشور تولید و بدون هیچ‌گونه استفاده مفید از چرخه خارج می‌شود. برای سرعت بخشیدن به روند کنترل پسماند و بهینه‌سازی آن نیاز به همکاری عموم است. هدف از این تحقیق بررسی آگاهی عمومی و فرهنگ شهروندان است که هر دو پیش نیاز و تضمین‌کننده برنامه های مدیریت پسماند است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق پرسشنامه‌ای مبتنی بر ۲۲ سوال بطور تصادفی بین ۱۵۰ نفر از شهروندان شیراز توزیع شد و با استفاده از نرم افزار SPss و روش کای اسکور و کروس‌ کال والیس مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد میزان اطلاع افراد از محل دفع زباله و نحوه بازیافت زباله ضعیف است. اما افراد با طرح تفکیک از مبداء زباله موافق بودند همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش سن میزان تمایل برای استفاده از مواد بازیافتی کم می‌شود. به علت آموزش کم جداسازی از منبع تولید زباله انجام نمی‌شود.