سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن شهابی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع تهران
پرویز حسین خانی –
رضا افضل زاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

نانو ذرات اکسید روی خالص وآلائیده با منگنز با روش مایسل معکوس تولید شده و اندازه و ویژگیهای ساختاری این نانوذرات توسط دستگاه پراش پرتو (XRD) X ومیکروسکوپ الکترونی عبوری TEM موردبررسی قرارگرفت الگوی های پراش پرتوX تشکیل فاز ورتزایت Wurtzite) نانوذرات را تاییدمی کنند حساسیتاین نانو ذرات به عنوان تابعی از دما و غلظت بخار اتانول مورد بررسی قرار گرفت تحلیل داده ها نشان میدهد که دمای کار بهینه حسگرهای نانو ذرات اکسید روی خالص و آلائیده با منگنز به بخار اتانول به ترتیب ۳۶۰ و ۳۴۷ درجه سانتیگراد است آلایندگی منگنز در نانوذرات اکسید روی گرچه حساسیت حسگر را کاهش میدهد اما غلظت اشباع را تاچندین برابر افزایش میدهد.