سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب کراری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مسئول اداره مهندسی معاونت پرس شرکت ایران خ
صمد باروج – کارشناس مهندسی صنایع – عضو کمیته تخصصی مهندسی ارزش شرکت ایران خودرو
ابوالفضل صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتMBAدانشگاه تهران- کارشناس معاونت پرس شرکت ا

چکیده:

در عصر کنونی که به عصر اطلاعات و دانش موسوم است مزیت رقابتی اصلی سازمانها در سرمایه دانشی Knowledge Capital) نهفته است و هم اکنون بزرگترین شرکتهای دنیا برتری خود را نه در دارایی های انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازار بزرگ، بلکه در دانش در جریان فرآیندهای خود کسب نموده اند. از سوی دیگر متدولوژی مهندسی ارزشVE)رویکردی پذیرفته شده و نظام مند برای کاهش هزینه های غیر ضرور و افزایش بهره وری در صنایع مختلف میباشد اما در اجرای آن تاکنون کاربرد فناوری اطلاعات به ندرت بصورت زیرساختی جدی مطرح بوده است. در پژوهش حاضر به بررسی زمینه های کاربرد فناوری اطلاعات و فناوریهای منشعب از آن بویژه مدیریت دانشKM) در راهبری صحیح و رفع موانع اجرایی در اجرای فرآیند مهندسی ارزش و چگونگی نیل به موفقیتهای کلیدی برای صنایع در این مسیر پرداخته شده است. در این مقاله، که خلاصه ای از پژوهش انجام شده در این زمینه می باشد، ضمن توسعه زمینه های کاربرد فناوری اطلاعات در اجرای پروژه های مهندسی ارزش در صنعت به موردکاوی تجربیات عملی در این زمینه پرداخته شده است.