سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سپیده فیروزبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد سوداگر – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آستاگزانتین یک رنگدانه ضروری در بدن جانوران آبزی از جمله میگو است که برای تولیدمثل و بلوغ گونه های آبزی در محیط طبیعی وپرورشی لازم می باشد. در این مطالعه نشان داده شده است که در اثر استفاده از آستاگزانتین، کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر میگوهای با رژیم غذایی غنی از کاروتنوئید در مقایسه با میگوهای با رژیم غذایی بدون کاروتنوئید وجود دارد. هم چنین به استفاده از کاروتنوئید موجود در فلفل درمیگو پرداخته شده است PDS قرمز برای کاهش اثرات زیانبار سندرم رنگ آبی