سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سپیده فیروزبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد سوداگر – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کاروتنوئیدها در پرورش آزادماهیان نقش مهمی ایفا می کنند و در ماهی آزاد، معمول ترین کاروتنوئید آستازانتین است. هر روزه دلایل اثبات کننده بیشتری در خصوص نقش بیولوژیکی آستازانتین در متابولیسم آزادماهیان به جای عامل رنگ آمیزی بودن آن یافت می شود. در این تحقیق علاوه بر وظایف بیولوژیکی و غذایی آستازانتین، عملکردهای دیگری از کاروتنوئیدها در آزاد ماهیان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. میان فاکتورهای متعددی که بر عملکرد کاروتنوئید در آزادماهیان تأثیر می گذارند منبع رنگدانه، شکل و غلظت، ساختار رژیم، بویژه ساختار های حاوی چربی، اندازه ماهی، شرایط بدنی، بلوغ جنسی و زمینه ژنتیکی نیز از عوامل موثر به شمار می روند. هم چنین در این بررسی بیان می گردد که دسترسی نسبی پست لارو، فرای و ماهیان انگشت قد به رژیم های غذایی حاوی آستازانتین بعنوان یک فاکتور اساسی در پرورش ماهی است و تأثیر کاروتنوئید بر تخم آزادماهیان و تأثیر رژیم غذایی ابتدایی بر دوام و رشد آزادماهیان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.