سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه شاکردرگاه – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

مرجانها، سازندگان اصلی تشکیلات یا جزیره های کوچک دریایی و توده های سختی بوجود می آورند که قادر به مقاومت در برابر امواج کوبنده دریاها هستند. بسیاری از جانوران در میان مرجانها به سر می برند. تولید مثل این پولیپها به صورت کلنی های متراکم ، مرجانهای آهکی و تشکیلات مرجانی است. مهم ترین مشخصات مرجان ها عبارتند از تقارن مدوزا، اسکلت آهکی یا شاخی، فاقد خون، دستگاه تنفس و یا دستگاه ترشحی، تولید مثل غیرجنسی از راه جوانه زدن و جنسی به روش تشکیل گامت های نر و ماده، بیشتر آنها در کف دریاهای کم عمق و گرم یافت می شوند و از موجوات ریز پلانکتون و از بقایای حیواناتی که به سطح آب می آیند تغذیه می کنند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مرجانها در آبهای کم عمق که میزان کمی از مواد غذایی در آن موجود است بانوعی جاندار فتوسنتز کننده به نامdinoflagellate ارتباط نزدیکی برقرار کرده که این موجودات با استفاده از نور خورشید، انرژی مورد نیاز مرجانها را تولید می کنند. مرجانها تاکنون بزرگترین ساختار بیولوژیکی در دنیا را تشکیل داده و ساختار صخره ای آنها که ۰,۲ درصد از بستر دریاها را تشکیل داده است، زیستگاهی مناسب برای زندگی بیش از ۳۰ درصد از گونه های زیستی دریایی به شمار می آید. بیشتر مرجانهای موجود در خلیج فارس از نوع آبسنگی است .وجود همین آبسنگهای مرجانی است که جلوه طبیعت زیبای دیگری به جزایر ایرانی خلیج فارس بخشیده است. همین مرجانها عامل زیست آبزیان ریز و درشت اطراف جزایر شده اند. انواع مرجانها در تمام نواحی دریایی اطراف جزایر ایران یافت می شوند ولی پراکنش انواع سخت یا آبسنگ ساز محدود به مناطق کم عمق جزایر و به وسعت صدها کیلومتر مربع است .