سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مبینا رمضانی – کارشناسان علوم و صنایع غذایی
نرگس قاسمی میرزایی –
عادل رمضانی مقدم –
فاطمه سروری –

چکیده:

چارچوبهای ارزیابی خطر مثل آنهایی که برای فراورده های GM استفاده م یشوند درمقایسه با آنالیز غیر GM به عنوان شالوده اصلی آن به طور مفصل توضیح داده شده است عقیده براین است که روشهای آنالیتیکی موجود خیلی تخصصی بوده و نیاز است که با انالیز درمقیاس بزرگ بیان ژن و بیان پروتئین با استفاده از رونویسی و پروتومیک ها کاملتر گردد همچنین استفاده از متابولیک ها هم به هعنوان روشی برای افزایش چشمگیر متابولیت ها می تواند برای ارزیابی میزان پتانسیل آن برای اثرات بیشتر بررسی گردد ترانسکریپتومیک ها پروتئومیک ها و متابولیک ها مجموعا به عنوان تکنولوژی های امیک شناخته می شود دراین بررسی پتانسیل استفاده از تکنولوژی امیک درارزیابی خطر بررسی شده است بررسی ها انجام شده اطلاعاتی در مورد منابع تغییر طبیعی بوجود می آورد که می تواند از روشهای مدیریت و از ارتباط متقابل بین ژنوتیپ و محیط رشد و از سیستمهای اصلاحی غیرGM ناشی گردد که این روش مهمی برای ارزیابی های خطر و مدیران خطر است.