سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه عمران
سید محمود جزایری مقدس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه عمران

چکیده:

با توجه به فجایع جبران ناپذیر که تاکنون توسط پدیده زلزله در شهرهای مختلف ایران رقم خورده، یقینا لحاظ کردن این خطر طبیعی به عنوان یک شاخص مهم در توسعه پایدار ، الزلمیست. از همین رو در این مقاله نقش پهنه بندی خطر زلزله ، که می تواند از نتایج تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای باشد، از جنبه های گوناگون در توسعه پایدار شهرها مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد مثال هایی واقعی از شهر های مختلف ایران ذکر شده است. این جنبه های گوناگون در توسعه پایدار شهرها بر مبنای نتایج حاصل از پهنه بندی عبارتند از مکان یابی مناسب شهرها (مورد مطالعاتی: شهرهای استان مازندران) ، طراحی ایمن بناها (مورد مطالعاتی: شهر تهران)، طراحی اقتصادی بناها(مورد مطالعاتی: شهر اراک)، مقاوم سازی بناها(مورد مطالعاتی:شهر شوشتر)، و مکان یابی مناسب بناها و توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی:شهر مشهد). نتایج حاصل در مجموع ، نشانگر نقش بنیادی و تاثیر گذاری است که پهنه بندی خطر لرزه ای می تواند در توسعه پایدار شهرها ایفا کند.