سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
ساحل دولتی میله سرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مطالعه، استفاده از پلاستیکساخته شده از پلی اتیلن ترفتالایت PET)ضایعاتی حاصل از بطری های نوشیدنی به صورتجایگزین ماسه در بتن خودتراکم SCC) بررسی گردید. درصدهای مختلفوزنی پلاستیکضایعاتیPET استفاده شده به جای ماسه به ترتیببرابر ۵ ۰ % و ۱۵ % بودند. همچنین از خاکستر بادی بعنوان مواد سیمانی به جای سیمان و پودر سنگآهکبعنوان ماده پرکننده، در ساختبتن SCC حاوی PETضایعاتی استفاده گردید. به منظور تعیین خواصفیزیکی و مکانیکی نمونه ها، آزمایشهای گوناگون روی آنها صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان دادند، امکان استفاده مجدد ذرات PET ضایعاتی بعنوان سنگدانه در بتنSCC حاوی خاکستر بادی و پودر سنگآهکوجود دارد. همچنین، استفاده مجدد از ذرات PET ضایعاتی در بتن خودتراکم، در کاهشنگرانی های دفع مواد زائد می باشد، نقشموثری خواهد داشت.