سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمیله درساره – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد کاظم اکبری فتیدهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

رایانش ابری روش تفکر فناوری اطلاعات را تغییر داده است. ابر یک مدل محاسباتی است که نرمافزارها، میانافزارها و منابع محاسباتی مبتنی بر وب را هنگام تقاضای کاربران ارائه میکند. با پیشرفت فناوری به عنوان خدمات، کاربران فقط به منابعی که برای انجام کارشان نیاز دارند دسترسی پیدا میکنند، بنابراین نیازی به پرداخت هزینه برای منابع مصرف نشده همانند روش سنتی نیست. رایانش ابری علاوه بر اینکه باعث صرفهجویی در هزینهها میشود به کاربران اجازهی دسترسی به آخرین نرمافزارها و زیرساختها به منظور نوآوری در کسب و کار را میدهد. فناوری رایانش ابری بر روی مراکز داده پیادهسازی میشود و مجازیسازی بخش کلیدی طراحی مراکز دادهی مدرن است. دارای مزیتهای صرفه- جویی در هزینهها از طریق کاهش مصرف برق، سیستمهای خنککننده، کابلکشی و فضا است. علاوه بر موارد اشاره شده، دسترسپذیری، مدیریت و بهرهبرداری بهینهتر از منابع نیز از مزایای مجازیسازی به حساب میآید. این مقاله به توضیح در زمینهی رایانش ابری، مراکز داده و مجازیسازی میپردازد. مزایا و معایب و همچنین چالشهای موجود در رایانش ابری را بررسی کرده و نقشه ی راهی را برای استقرار رایانش ابری در مراکز داده ارائه میکند.