سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله آقابابائی دهاقانی – فوق لیسانس زمین شناسی ساختمانی

چکیده:

به منظور تسهیل درتحقیق و شناسایی عناصر ساختاری و چینه شناسی حوضه کپه داغ تهیه یک نقشه جامع و یکپارچه جهت استفاده کارشناسان مدیریت اکتشاف دردستور کار اداره زمین شناسی سطح الارضی مدیریت اکتشاف قرارگرفت دراین راستا با گردآوری نقشه های رقومی زمین شناسی ۲۵۰۰۰۰ ۱: ۱۳برگ گنبدکاووس خورخود بجنورد دره گز یا کهک سرخس مشهد سبزوار جاجرم گرگان تربت جام تربت حیدریه غلامان و قزل آلارات و انجام اصلاحات و تصحیحات با کمک گرفتن از نقشه های زمین شناسی موجود درمقیاسهای ۱:۱۰۰۰۰۰ و گزارشات موجود درمدیریت اکتشاف و عملیات صحرایی نقشه زمین شناسی یکپارچه حوضه کپه داغ با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ با استفاده ازنرم افزار arCGIS دروسعت ۱۴۱۳۳۶ کیلومتر مربع با موقعیت ۵۴درجه تا ۶۱درجه ۳۰ دقیقه طول خاوری و ۳۵درجه تا ۳۸درجه ۱۰ دقیقه عرض شمالی تهیه و اماده بهره برداری گردید.