سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعیمه سلخ – دانشجوی کارشناسی ارشد
نادعلی باباییان جلودار – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
غلامعلی رنجبر – دانشیار
نادعلی باقری – استادیار

چکیده:

یکی ازموانع عمده برای دستیابی به عملکرد بالا درتولید بذربرنجدورگه خروج ناقص خوشه برنج درلاین نر عقیم سیتوپلاسمی است طول میانگره گیاه برنج نقش مهمی دراندازه خروج خوشه بازی میکند دراین مطالعه تجزیه ژنتیکی ژن طویل کننده بالاترین میانگره با استفاده از نشانگرهای ssr درجمعیت F2 حاصل از گی اهان والدینی IR62829A و آمل درگیاه برنج مورد مطالعه قرارگرفت دراین بررسی از۱۰ نشانگر SSR استفاده گردید و نشانگرهای RM304 ، RM258 ، RM269 ، RM147 RM294 چندشکلی بین والدین را نشان دادند و نشانگرهای RM304 ، RM258 RM269 با استفاده ازنرم افزار Join map دریک گروه لینکاژی قرار گرفتند ژن طویل کننده بالاترین میانگره eui بین دو نشانگرRM304 RM258 قرارگرفته است فاصله ژن eui با نشانگر RM304 RM258به ترتیب ۲و۱۲ سانتی مورگان بدست آمده است