مقاله نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۸۹ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باریک برگ
مقاله پهن برگ
مقاله علف هرز
مقاله GPS ،GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: مین باشی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رزمی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی علف های هرز مزارع جو آبی به عنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت علف های هرز این محصول محسوب می شود. بر اساس سطح زیر کشت و مساحت مزارع جو آبی در شهرستان های استان اردبیل طی ۶ سال زراعی (در سال های  1379تا ۱۳۸۵) تعداد ۴۶ مزرعه انتخاب و طبق روش توماس با انداختن کادر تعداد علف های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر کادر در مزارع موردنظر مشخص شد. با استفاده از روابط موجود تراکم (تعداد در واحد سطح)، فراوانی و یکنواختی هر گونه به دست آمد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا برای مکان مورد اندازه گیری توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل در محیط GIS تهیه گردید. نتایج نشان داد که در مزارع جو آبی استان اردبیل ۴۴ گونه علف هرز وجود دارند. پهن برگ های مزارع جو آبی استان اردبیل به ترتیب غالبیت شامل: بی تی راخ (Galium tricurnatum)، شاه تره (Fumaria vaillantii) و تربچه وحشی (Raphanus raphanistrum) بودند، باریک برگ های غالب مزارع جو آبی استان اردبیل به ترتیب اهمیت گونه های یولاف وحشی (Avena fatua) و چاودار (Secale cereale) بودند. علاوه بر این، مهم ترین رستنی های مزاحم قبل از برداشت جو در استان اردبیل را پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و کنگر وحشی (Cirsium arvense) تشکیل می دهند.