سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصیر نادری میقان – کارشناس ارشد زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
ملیحه ظفری مقدم – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

خراسان رضوی با دارا بودن گسلهای بنیادی پهنه ای ازایران زمین است که جایگاه زمین ساختی آن سود وزیانهای بیشمار برای آن به همراه داشته است تهیه نقشه دقیق زمین ساخت این استان با توجه به اطلاعات موجود و برداشت های این پژوهش به منظور ایجاد پایه ای استوار برای پژوهشهای زمین ساختی لرزه زمین ساختی و معدنی انجام گرفت این نقشه به همراه پایگاه داده و گزارش پیوست آن از سه لایه اصلی نقشه گسلها نقشه ساختاری و نقشه واحدهای کواترنری تشکیل شده است که هرکدام شامل زیرلایه های متعدد و هرزیرلایه شامل داده ها و اطلاعات فراوانی هستند مبنای کار نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ و۱:۲۵۰۰۰ سازمان زمین شناسی کشور بوده است این نقشه ها درمحیط ARC GIS با فرمت Geodatabase رقومی و لایه های اطلاعاتی لازم استخراج تلفیق و یکپارچه شدها ند کلیه اطلاعات مزبور درطی فرایندهای طولانی و چندین مرحله با کمک تصاویر دورسنجی پردازش و ارتوشده IRS-PAN * ETM اصلاح و تدقیق و سپس با برداشتهای صحرایی و اطلاعات گرداوری شده تکمیل گردیدند.