سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه پورمستدام – پژوهشگاه نیرو
شیدا سیدفرشی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مزایای شبکه هوشمند از جمله افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه های بهر هبرداری شبکه باعث شده است سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان در جهت اجرای شبکه هوشمند برق، به روزرسانی شبکه موجود و افزودنقابلیت های رویت پذیری و هوشمند سازی، گام بردارند. با توجه به اینکه شبکه برق هر کشوری قابلی تها و ویژگی های خاص خود را دارد و میزان پیشرفتگی و توسعه آن عامل مهمی در تصمیم گیری نحوههوشمند سازی شبکه به شمار می رود، لذا برنامه ریزی اجرای طرح های پیاده سازی شبکه هوشمند در ایران نیز باید مطابق با قابلیت های بالقوه و بالفعل شبکه انجام شود. برنامه ریزی اجرای شبکه هوشمند هر سیستم قدرت با شناخت وضعیت و زیرساخ تهای موجود آغاز شده وسپس با تعیین دورنمای ۱ شبکه هوشمند، را ههای رسیدن به آن و پر شدن شکاف های تکنولوژیکی ادامه می یابد. پس از این مرحله م یتوان اقدام به تدوین نقشه راه شبکه هوشمند نمود.