سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کیارش فرتاش – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت تکنولوژی دانشگاه سمنان
سید مهدی موسوی داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه به دلیل شرایط پویای بازار با تولید تنها یک محصول بقا بنگاه به سختی امکان پذیر است به همین دلیل بنگاه ها برای یکپارچه سازی محصولات و خدمات خود تلاش قابل توجهی انجام میدهند علیرغم اهمیت و کاربرد فراوان یکپارچه سازی محصول خدمت به اندازه کافی به این مقوله و به طور کلی مدیریت استراتژیک یکپارچه سازی توجه نشده است نقشه راه تکنولوژی ابزاری ساختاریافته برای کشف ارتباط بین بازارها محصولات و تکنولوژی ها درطول زمان است نقشه راه تکنولوژی به عنوان یک ابزار توانمند د ربرنامه ریزی تکنولوژی نموداری است برمحور زمان که سطوح مختلف بنگاه و برنامه های آن ها برای دستیابی به آینده مطلوب را نشان میدهد برای مرتفع کردن این کمبود این مقاله اولا به مفاهیم و انواع یکپارچه سازی تکنولوژیکی محصول خدمت می پردازد و ساختاری عمومی برای نقشه راه یکپارچه محصول خدمت پیشنهاد و ارایه میگردد.