سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بنت الهدی قلی زاده – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد مهدیار فر – پژوهشگاه صنعت نفت
مرضیه زارع – پژوهش،توسعه و فناوری شرکت ملی گاز ایران
بیتا رجائی – پژوهش،توسعه و فناوری شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

این مقاله شامل الگویی برای ادامه طرح استفاده از تکنولوژی غشا درتصفیه گاز طبیعی برای شرکت ملی گاز ایران با هدف دستیابی به تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای شیرین سازی گازهای ترش می باشد الگوی مذکور شامل برنامه علمی مسیر تحقق این هدف است لذا نحوه رسیدن به هدف نهایی را به صورت گام به گام درطول محور زمان و درقالب ۴ سطح گام تکنولوژی محصول و بازار نشان میدهد همچنین ارتباط منطقی بین هریک از گامها درطول زمان و مراحل رسیدن به هدف نیز نشان داده شده است نکته قابل توجه آن است هدف اصلی درالگوی مذکور ثابت می باشد لیکن اجزای تشکیل دهنده ساختار طرح برای رسیدن به هدف مسیرهای قابل انعطافی را می گذرانند و ممکن است مدیریت طرح و یا کارفرما درهرقسمت از طرح تصمیم به ادامه راه درمسیر دیگر و یا حتی طولانی تر شدن گام را داشته باشد