سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – کارشناس عمران ودانشجوی کارشناسی ارشد رشته ابیاری زهکشی دانشگاه آزاد ا
عباس جهان افروز – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

اکتشافات ایران باستان نقش برجسته ای درپایه گذاری علم نقشه برداری شده است سفرهای دریایی که از زمانهای گذشته انجام می گرفته و حفر قنواتی که قدمت دیرینه دارند موید این مطلب است که این روزها جهت برداشت اطلاعات مکانی به راحتی از ماهواره ها استفاده می گردد به عبارت دیگر وقتی نقشه بردار از اطلاعات ماهواره کمک بگیرد سنجش از دور گفته می شود این برداشت اطلاعاتم ی تواند اپتیکی یا بصورت امواج باشد حال اگر بخواهیم اطلاعات مکانی که به کمک سنجنده برداشت می گردد با اطلاعات توصیفی همراه باشد و مجموعه ای از اطلاعات را با هم تلفیق و نتیجه گیری شود از نرم افزار gis استفاده می نماییم یکی از کاربردهای علم نقشه برداری که با اطلاعات علم کشاورزی ترکیب می گردد موجب شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش کشاورزی و برنامه ریزی برای پیشرفت و توسعه پایدار می گردد داشتن اطلاعات مکانی مزرعه همراه با اطلاعات اب و خاک و عوامل اقلیمی و نهادهای کشاوری موجب بررسی عملکرد زارعین تحت پوشش می باشد لذا توجه به اهمیت امار و اطلاعات دقیق بعنوان هستها ولیه و اساسی و زیربنای هر برنامه ریزی موفق و با توجه به گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار نیاز به اطلاعات کشاورزی به روز و به هنگام و قابل اطمینان جهت اتخاذ تصمیمهای بخشی منطقه ای ملی و بین المللی اهمیت خاصی پیدا نموده است