سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعیمه افکاریان باقرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فرهاد ملک قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
شهره حسن پور – دانشگاه پیام نور

چکیده:

ناحیه ورزقان در شمال شرق تبریز، بر روی کمربند متالوژنی آلپ- هیمالیا قرار دارد. بخش وسیعی از این کمربند ماگمایی را، نوارهای ولکانیکی و سربهای ماگمایی تشکیل داده است. در این مطالعه، مناطق دگرسانی گرمایی برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان، سنگ های مادر ماگمایی و توده های نفوذی مرتبط جهت مدل سازی نهشته های پورفیری و اپی ترمال در این برگه از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد سیستم های آذرین درونی و بیرونی سبب ایجاد کانی زایی های متعدد به همراه آلتراسیون های مختلف هیدروترمال شده است. این آلتراسیون ها در نواحی مختلف برگه ورزقان مشاهده می شود. مطالعه بر روی این آلتراسیون ها می تواند جهت پی جوئی مقدماتی و شناسایی مناطق بالقوه معدنی مفید باشد، لذا از تصاویر ماهواره ای استر که محدوده وسیعی را پوشش می دهد، استفاده شده است. پردازش های صورت گرفته در این مقاله، نشانگر حضور آلتراسیون های پروپلیتیک، آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته و فیلیک در منطقه می باشد. در مطالعه حاضر از روش های نسبتی، کاذب، مؤلفه های اصل استفاده گردید و در نهایت با استفاده از زون آلتراسیونی کانسار شناخته شده سونگون بعنوان مدل، مناطق دیگر دگرسانی مثل کیقال، هفت چشمه و جنوب شرقی انجرد شناسایی گردید.