سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمد رستگار – کارشناس ارشدمدیریت مالی

چکیده:

امروزه هرشرکت یا سازمانی برایحفظ و تداوم حیات خود ناچار است با شرکت ها یسازمان های دیگر به رقابت بپردازد شرکت های تعاونی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند آنچه که شرکت های تعاونی را از سایر موسسات تجاری متمایز و مشخص مینماید اصول و ارزشهای تعاون می باشد درواقع شرکت های تعاونی با استفاده از اصول میتوانند ارزشها را متبلور سازند و با استفاده از نقشهای رقابتی که میتوانددرهراصل وجود داشته باشد برای خود نسبت به سایر سازمان ها یا شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد نمایند دراین مقاله قصد داریم با مروری برمقاله و تعاریف تعاون و رقابت پذیری به بررسی نقش و تاثیرهریک از اصول تعاون و شاخصهای موجوددرهراصل که میتوانند باعث رقابت پذیری دراین بخش گردند پرداخته و درنهایت یک مدل مفهومی ارایه نماییم