سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا داودزاده – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما تهران

چکیده:

فضای شهری کالبدی است که زندگی انسان درآن جریان می یابد و انسان برای داشتن حضوری پویا و فعال دردرون این کالبد نیازنمد فضایی است که با شرایط روحی روانی و فیزیکی او مطابقت داشته باشد فضای شهری زیبا با هویت ودارای انسجام و هماهنگی می تواند امنیت روانی ساکنین را فراهم کند اما امروزه وجود آلودگی های گوناگوندر آب و هوا و نمود آثار آن در مناظر شهری موجب آسیب های اجتماعی وبصری زیادی شده است بنابراین برای حفظ کیفیت فضاهای شهری درکشورهای پیشرفته اخیرا استفاده از پوششهای ضد آلودگی روی سطوح نماها و فضاهای عمومی رایج شده که به ممد تکنولوژی نانو این پوششها نه تنها آلودگی را جذب نمی کنند بلکه انواعی از آنها هوا را نیز تصفیه کرده و برروی تمام مصالح متداول نیز قابل استفاده اند انواعی از این پوشش ها شامل آنتی گرافیت ها تصفیه کننده های هوا و خود تمیز شونده ها هستند دراین مقاله پس از بررسی انواع آسیب هایی که توسط انسان یا آلودگی محیطی به فضاهای شهری وارد می شوند پوششهای نانویی معرفی می گردند که برای مقابله با این آسیب ها مناسب هستند ودرادامه چند نمونه ساختمان نیز که توسط این تکنولوژی اجرا شده اند ارایه میگردد.