سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خرد رنجبر – آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

مدیریت مالی تدوین جریان نقدینگی و نظارت و کنترل صحیح بر آن دراجرای یک پروژه نقش بسزایی دارد ازا ین رو ارایه یکمدلمالی مناسب برای پروژه ها علی الخصوص درموردپروژه های ساختمانی که شامل بخشهای متعددی از جمله ارایه برنامه های هزینه کرد پیش فروش اخذ تسهیلات و بطور کلی تامین منابع مالی انجام پروژه می باشد از الزامات اجرای این گونه پروژه ها بود ه وزنجیره اساسی و ارزش ان با این حلقه تکمیل می گردد افزایش مقیاس پروژه ها اهمیت در دسترس داشتن تصویر دقیق تری از عملکرد مالی و اقتصادی پروژه را پیش و حین اجرا برای سرمایه گذاران اعتبار دهندگان و مدیران پروژه و صاحبان حرفه افزایش میدهد ساختار جمعیتی کشور و افق پیش روی توسعه کشور بازار رو به رشدی را درصنعت ساخت و ساز و مهندسی ساختمان فراهم آورده است که استفاده از این فرصت و ارایه پاسخ مناسب به این نیاز مستلزم به کارگیری روشهای نوین دراین خصوص رد سه حوزه مدیریت مالی و تامین منابع و برنامه ریزی دقیق اجرایی ساخت بازاریابی و فروش می باشد. یکی از اهداف اصلی در گرایش به صنعتی سازی عملیات اجرایی سا ختمان افزایش سرعت ساخت و کاهش زمان اجرا و ارتقا کیفیت ساخت و ساز می باشد که این امر نیازمند برنامه ریز یدقیق و صحیح و ارزیابی منابع مالی و کاهش حداکثری هزینه های پروژه بدون کاهش کیفیت و آشنایی با روشها و تکنولوژی های نوین ساخت می باشد.