سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید حسن پور – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
هادی صادقیان – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
مریم کربلایی علیخان – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

انسان همواره جهت ایجاد شرایط زیست مطلوب و ارام برروی زمین با انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مواجه بوده است با افزایش جمعیت و گسترش روند صنعتی شدن بردامنه این حوادث افزوده شده است و مسائل جدیدی مطرح گردیده است یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان اند موضوع سوانح طبیعی است سانحه یا بحران رویداد یا واقعهای ناگهانی استکه با آسیب های انسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز این گونه آسیب ها همراه بوده و نیازمند اقدامات فوری است دراین میان شهرها به عنوان کانون زیستی اصلی و محل تمرکز عمده جمعیت جهان در صورت بروز حوادث غیرمترقبه می توانند زمینه ساز فجایع عظیم انسانی گردند از این رو پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری و نیز مدیریت بر بحران بوجود آمده در شهرها از اهمیتی دو چندان برخوردار می باشد دراین تحقیق دررویکرد توصیفی – تحلیلی و روش تحقیق تحلیل محتوایی و ازطریق ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای – اسنادی تلاش می شود تا با شناسایی مشکلات و راهکارها درزمینه مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث راهکارهای آموزش و ترویج مقاوم سازی مدیریت و طراحی و اجرای برنامه ها و رهنمودهای مربوط به کاهش خسارات احیا دراولویت قرار گیرد.