سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
میرسعید موسوی – کارشناسی ارشد معماری دکتری شهرسازی
مهروش کاظمی – استادیارمعماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهدیار قراول باشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

امروزه افزایش مصرف انرژی به عنوان یک مسئله مهم درجوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدیدآمیز زیست محیطی مواجه کرده است، بههمین دلیل برنامه ها و سیاست های بین المللی برای توسعه پایدار جهانی، توجه ویژه ای به منابع تجدید پذیر انرژی دارند. حال با این فرض که می توان به منظور استفاده هر چه بیشتر از طبیعت بادوام ومنبع مواد با کفایت و تکیه بر انرژی خورشیدی برای استفاده های گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزا نه، سطح وسیعی از ساختمان ها را با شیشه های هوشمند پوشاند واز آنها بهره برد، باید ببینیم کهچگونه می توانیم از این شیشه ها ، درساختمان ها به عنوان یک جسم عایق، که نقش اصلی رادرجهت حفظ گرما یا سرمای مناسب و ذخیره سازی معقول انرژی با تامین میزان نور دلخواه دارند، درجهتحل مشکل بحران انرژی بهره ببریم. لازم به ذکراست که بدانیم این شیشه ها در وضعیت پوشیده به گونه ای عمل می کنند که انگار سلول های خورشیدی هستند. از انرژی که درشیشه ها ذخیره وبهانرژی الکتریکی تبدیل می شود، برای راه اندازی سیستم های روشنایی وهمچنین تهویه مطبوع هوا استفاده می شود. بنابراین در این مقاله با بررسی وتحلیل این شیشه ها، و کاربرد آنهادرساختمانمی توانیم پی ببریم که چگونه کنترل نور و ذخیره آن یک گزینه جدید برای ذخیره سازی هزینههای حرارت، سرما و نورمی باشد