سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قربانی درآباد – مدیر امور مالیدانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

انسان ها دارای دو خصلت فردی و اجتماعی هستند. خصلت فردی انسان در استقلال اوست و خصلت اجتماع پذیری او را به سوی گرایش به همنوعان سوق داده و تشکیل جامعه می دهد. هر جامعه برای اداره امور خود نیازمند سازوکار مشخص می باشد، طبق قوانین اساسی اکثریت کشورها وظایف اداره امور کشور به عهده دولت محول گردیده است. دولت برای اداره امور کشور، نیازمند سازمان هایی است که وظایف و مسئولیت های محوله به مرحله اجرا درآید. با توجه به اینکه منابع دولت محدود و نیازهای آن نامحدود می باشد. لذا اولاً بایستی میان منابع و مصارف یک رابطهمنطقی به وجود آید ثانیاً از منابع محدود، حداکثر کیفیت و مطلوبیت نهایی به دست آید.در این تحقیق سعی شده است نقش حسابرسی و کنترل مالی در بیان عملکرد دولت در راستای حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد