سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
یوسف زرنگاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
هادی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

سیاست های کلی اشتغال که ازسوی مقام معظم رهبری و با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، می تواند به عنوان راهبردی برای رسیدن به برخی از اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴ باشد . دربخشی از این سیاست ها عنوان شده که: ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشوراست که به عنوان یکی ازارکان مهم این سیاست هاست و ارتقا ء توان کارآفرینی را می توان یکی از اهداف مهم نظام آموزشی کشور دراین راستا دانست . ارتقاء توان کارآفرینی مستلزم سیاستگذاری و برنامه ریزی در نظام آموزشی کشور است و باتوجه به مسئولیتی که در این سیاست ها به نظام آموزشی واگذارشده . برای رسیدن به این مهم ، آموزش کارآفرینی به عنوان هسته مرکزی و عنصر فرهنگ ساز کارآفرینی می تواند راهگشای این امر باشد . در این مقاله از مطالعات کتابخانهای، گردآوری و مشاهده بهره گرفته شده است و هدف از این مقاله ، چگونگی ارتقای توان کارآفرینی بوسیله آموزش کارآفرینی است.