سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه ترنج –
داود شیوندی –

چکیده:

این مقاله با هدف بررسی نقش آموزش کشاورزان و مردم بومی در مدیریت بحران های زیستی وبالاخص خشکسالی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در جوامع محلی و مشارکت آنها در برنامه های حفاظت انجام شده است.روش مورد استفاده کتابخانه ای و میدانی است که از کتب، نشریات,مقالات همچنین تجربیات سایر کشورها(مقالات لاتین و وب)استفاده شده است .همچنین بصورت محدود یک جامعه آماری از کشاورزان شهر فرخشهر از توابع استان چهار محال و بختیاری بررسی شده است . اولین موضوع مورد توجه قرار گرفته کشاورزی و ارتباط آن با خشکسالی و تغییرات آب و هوایی می باشد. مدیریت بحران خشکسالی و اهمیت سلامت جوامع محلی از جنبه های مختلف و اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی نیز یکی از مواردی است که بررسی شده و در قسمت بعدی اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی جهت بررسی بیشتر به پنج گروه تقسیم شده که یکی نقشآموزش و مشارکت محلی می باشد