سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا شاهمیرزایی – کارشناس ارشد مرکز همکاری های فناوری و نواوری ریاست جمهوری
سیدمهدی شاهچراغ – کارشناس

چکیده:

برای شناخت ریشه ای سیاست های دولتی درارتقای فناوری لازم است به مکاتب اقتصادی توجه ویژه ای شود چرا که هدف اصلی ازارتقای فناوری رشد بنگاه ها درصحنه واقعی اقتصاد می باشد دراین بین مکتب اقتصاید نئوکلاسیک یک یاز رایج ترین مکاتب اقتصادی درمحافل علمی بوده و تاثیربسزایی درتصمیم گیری ها و سیاست گذاریهای توسعه صنعت و فناوری درکشورهای مختلف ا زجمله کشور ما ایران داشته است دراین مقاله بدون ورود به نقد مکتب نئوکلاسیک ازمنظر فلسفه ی علم و روش شناسی سیاست های فناوری برامده از نظریات آن مورد تحلیل قرارگرفته و ازهمین زاویه موردنقد قرارمیگیرد دولت حداقل بازارکامل اثرات بیرونی و دیگرشکست های بازار و برونزا بودن فناوری درتابع تولید ازجمله مهمترین نکات برجسته ی نظری این مکتب دررابطه با سیاست فناوری هستند که پیامدهای آنها تبیین شده و ضمن مقایسه اجمالی با مکاتب تکاملی و نهادگرا نقدی برکارایی مبانی نئوکلاسیک درتحلیل های سیاست فناوری ارایه میشود.