مقاله نقد یک رای در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۲۷۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: نقد یک رای در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصالت
مقاله نقض حقوق مولف
مقاله اثر
مقاله مشابهت
مقاله محتوای اثر
مقاله معیار نقض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت دو منبع ممتاز حقوق، رویه قضایی و دکترین؛ به ویژه در فرضی که با هم عجین شوند و اثر آن در پویایی حقوق هر کشوری، غیر قابل انکار است. در حقوق ایران، به طور کلی این دو منبع در فرضی که همدیگر را تکمیل کنند؛ در همه عرصه های حقوق و به شکل مشهود در قلمرو حقوق مولف، دیده نمی شوند. این مقاله درصدد نزدیک کردن این دو منبع به همدیگر است. به این منظور، آراء صادره از محکمه حقوقی اهواز و دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری یک کتاب حاوی اطلاعات نشانی ها و تلفن های مشاغل این استان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دادگاههای صادرکننده آرا در استان خوزستان در ارزیابی اثر به محتوا و ارزش و قابلیت دسترسی جامعه به اطلاعات آن توجه کرده و وحدت منابع و حجم دو اثر را معیار تشخیص نقض حقوق مزبور معرفی کرده اند. سنجش صحت این احکام موضوع تحقیق حاضر است.