سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آمنه تاک –

چکیده:

از آنجا که ادبیات و متون ادبی به جا مانده از ملل مختلف منشوری از زندگی باستانی؛ فرهنگ ، اندیشه ، عقاید و باورها،رسم و رسوم زندگی است . متو ن ادبی با موضوعات متفاوت و حوزه های مطالعاتی فراوان منبع اطلاع رسانی بسیار ارزشمندی است در حوزه آموزش، تعلیم و تربیت نوین است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف مشخص کردن پیوند ادبیات فارسی با شاخه های علوم انسانی با محوریت پیوند ادبیات با علم اقتصاد و دارایی نشان دهنده ی ارتباط میان رشته ای بوده و نقش بسزایی در تعلیم و آموزش اصول فرهنگ ملی ایران زمین در زمینه ی اخذ مالیات و عوارض خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر تاریخ بیهقی ابتدا اصطلاحات اقتصاد و داراییمورد بحث قرار گرفته ، سپس از دیدگاه جامعه شناسی ، نحوه ی پرداخت و سابقه ی دریافت عوارض و عواید در ایران باستان،بررسی گردد.