سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جاوید – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج
امیرحسین مسگری حق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق،مراغه،ایران

چکیده:

هدف و رسالت اصلی شورای حل اختلاف ، اصلاح و حصول سازش بین طرفین اختلاف است اما در کنار این وظیفه مهم ، اختیار رسیدگی به بعضی ازدعاوی و نهایتا صدور رای به نفع یکی از طرفین دعوی به این نهاد تازه تاسیس داده شده است به طوری که می توان در نظام حقوقی فعلی ایران ، آن را یک نهاد دادرسی هم عرض با دادگستری اما با صلاحیت ذاتی و محلی کمتر و محدودتر تلقی نمود .مساله صلاحیت رسیدگی ، از مسایل مهم در مباحث دادرسی بوده و تعیین و پیش بینی قواعد و مقررات راجع به آن مقدم برسایر موارد دادرسی می باشد . در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ و آیین نامه اجرایی آن به تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ ایرادات ، ترجیهات بلاوجه و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که محل بحث و بررسی است . نسبت صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای عدم رعایت آن ، ملاک تعیین صلاحیت شورا در دعاوی مالی و سوالاتی از این قبیل نیازمند بررسی های عمیق می باشد . با مطالعه موضوع ، این نتیجه حاصل گردید که با فقدان قانون آیین دادرسی مستقل در شورای حل اختلاف ، راه حل رفع ابهامات مطروحه در این زمینه ، رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی و اصول و قواعد حاکم بر دادرسیدادگاهها می باشد که این عمل نیز گاه نتایج نامطلوب و ناعادلانه داشته و در دادرسی شورای حل اختلاف موجب تضییع حقوق افراد می شود.