مقاله نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ – بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۵۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسسه عمومی غیر دولتی
مقاله شرکت دولتی
مقاله دیوان عدالت اداری
مقاله شکایت دولت علیه دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: راجی سیدمحمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۴۶، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است.
این رای از دو جهت قابل بررسی است: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی، استدلال دیوان بر شرکت دولتی بودن شرکت های وابسته به بنیاد مستضفعان و جانبازان. در این مقاله با بررسی مختصر موضوع نخست، به صورت تفصیلی به موضوع دوم پرداخته و با بررسی ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، و با در نظر گرفتن مقررات مختلف، مشخص می شود که شرکت های وابسته به بنیاد نه شرکت دولتی تلقی می شوند و نه موسسه عمومی غیردولتی؛ لذا باید بتوانند همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی، شکایات خود را علیه واحدهای دولتی، در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. بنابراین رای صادره از این جهت که حقوق این شرکت ها در مراجعه و طرح شکایت در دیوان را نقض نموده است، بر خلاف قوانین موضوعه و اصول و موازین حقوقی است.