سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه قم

چکیده:

در دنیای کنونی، انسان تلاشگر لحظه ای از پژوهش و تحقیق غافل نبوده و عطش او جهت حل مشکلات علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و دستیابی به مجهولات و نایافته ها پایان ناپذیر است. گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی دردهه اخیر در جهان به عنوان یکی از مهمترین محور های توسعه و رشد کشور های توسعه یافته و در حال توسعه مطرح است و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشد. در این مقاله چالشها و فرصت ها درتوسعه دانش و فن آوری در صنعت حمل و نقل هوایی در کشور نقد و بررسی میشود و جهت رفع مشکلات پیشنهاد هایی ارائه می شود