مقاله نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسوولیت مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسوولیت مدنی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوضاع و احوال
مقاله تخفیف
مقاله اعسار
مقاله حکم اعلامی و تاسیسی
مقاله جبران کامل خسارت
مقاله وضعیت مالی عامل زیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الشریف محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماده ۳ قانون مسوولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال موثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند ۲ ماده ۴ قانون مسوولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تاسیسی بودن رای قاضی در دعوای مسوولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.