مقاله نقد نظریه عدل الاهی غایت شناسانه سوئین برن در مساله شر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: نقد نظریه عدل الاهی غایت شناسانه سوئین برن در مساله شر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خداوند
مقاله شر
مقاله سوئین برن
مقاله نظریه عدل الاهی غایت شناسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود انواع شرور در جهان هستی همواره دستمایه ملحدین برای نقد عقلانیت خداباوری بوده است. در میان پاسخ های مختلفی که از سوی خداباوران به مساله شر داده شده است، نظریه عدل الاهی غایت شناسانه سوئین برن، فیلسوف دین معاصر انگلیسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. وی در این نظریه عدل الاهی ادعا دارد که نظریه اش نه تنها می تواند به اشکال شر اخلاقی پاسخ دهد، بلکه اشکال شر طبیعی را نیز می تواند از میان بردارد. در این نوشتار، در ابتدا با استناد به آثار مختلف سوئین برن، نظریه وی تحت عنوان «نظریه عدل الاهی غایت شناسانه در مورد مساله شر و استدلالات مربوطه» تقریر و تحلیل خواهد شد، سپس در بوته نقد قرار خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد که نظریه عدل الاهی غایت شناسانه وی با اشکالات متعددی رو به رو است.