مقاله نقد: نسبت دین و جامعه شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۶۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: نقد: نسبت دین و جامعه شناسی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی دینی
مقاله اصول موضوعه
مقاله فکر اجتماعی
مقاله نظریه جامعه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسن محدثی در مجله جامعه شناسی ایران (پاییز ۱۳۸۸) مقاله ای با عنوان «دوتایی های جامعه شناسی دین» منتشر نمود، در این مقاله ده پرسش را بعنوان مسائل پیش روی مخاطبان جامعه شناسی دین مطرح و در قالب هشت دوتایی درصدد پاسخ گفتن به این سوالات برآمده است. در ذیل دوتایی هشتم با عنوان «جامعه شناسی دینی»/جامعه شناسی دین، پرسش هایی را در مقابل جامعه شناسی دینی قرار می دهد. وی در مقام منتقد نتیجه می گیرد که جامعه شناسی دینی پاسخی برای این پرسش ها ندارد و در نهایت امکان وجود جامعه شناسی دینی را با کذایی خواندن آن مردود اعلام می کند. این مقاله با تامل بیشتر بر سوالات و انتقادات مطرح شده می کوشد تا در مقام دفاع از امکان وجود «جامعه شناسی دینی» به ابهامات مطرح شده در این زمینه از دیدگاه برخی از مهمترین شارحان آن پاسخ دهد.