سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد صادق طباطبایی – استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مهدی جلیلی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
پیام احمدی روزبهانی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدحسن میرشکاری – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی لازم نیست و شرکاء میل ندارند اشخاصی به جز خود در شرکت وارد شوند به جای شرکت سهامی، شرکاء مبادرت به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می نمایند. امروزه شرکت های با مسئولیت محدود متعددی با سرمایه بسیار و تعداد شرکاء قابل توجه، تشکیل و مشغول به فعالیت شده یا می شوند. بررسی مقررات مربوط به سرمایه گذاری در این شرکت ها اهمیت بسیاری دارد. در این نوشتار به مساله تعیین حداقل و حداکثر سرمایه،تشریفات پرداخت سرمایه، اشکال سرمایه و شیوه پرداخت آن و ابهامات در حدود مسئولیت شرکاء نسبت به آورده هایشان پرداخته خواهد شد.