مقاله نقد قوه حکم و گذر از طبیعت به آزادی در فلسفه کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: نقد قوه حکم و گذر از طبیعت به آزادی در فلسفه کانت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبیعت
مقاله آزادی
مقاله گذر
مقاله زیبایی طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانت در فلسفه نقادی، ساحت طبیعت را از ساحت آزادی تفکیک کرده و بدین ترتیب، جدال دترمینیسم و اختیار را پایان داد. با این حال وی در نقد قوه حکم جدایی این دو ساحت را نقصی در نظام عقل محض تشخیص داده و تلاش کرده است به کمک قوه حکم تاملی این شکاف را پر کند. وی در اثر اخیر، با رویکردی ایجابی، اشیاء فی نفسه (نومن ها) را به مثابه فرولایه فوق محسوس طبیعت مورد بررسی قرار داده و با عرضه تصویری نظام مند (ارگانیکی) از این ساحت، که همانا متعلق زیبایی طبیعی نیز هست، وحدت طبیعت و آزادی را امکان پذیر ساخته است. این نوشتار درصدد است پس از معرفی معنای طبیعت و آزادی در اندیشه کانت، چگونگی این گذر را تبیین کند.