مقاله نقد صوفی: نگاهی به موانع عرفانی شکل گیری اندیشه سیاسی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: نقد صوفی: نگاهی به موانع عرفانی شکل گیری اندیشه سیاسی در ایران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله اندیشه عرفانی
مقاله فلسفه سیاسی
مقاله انسان گرایی
مقاله انسان کامل
مقاله عقل گرایی
مقاله شک گرایی دنیا باوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ریشه اندیشه سیاسی به تجربه های سیاسی غرب و به ویژه یونان باستان بازمی گردد. در طول زمان به همان نسبت که سیاست تغییر کرد و متجدد شد، اسلوب سنتی زندگی نیز، شکلی دیگر به خود گرفت. این مساله که آیا سنت ثبات جامعه و مسولیت فردی را بهتر تضمین می کند یا تجدد، در سال های اخیر بسیار مورد بحث قرار گرفته است و ماحصل آنها اینکه برخی از سنت های موجود در جوامع موجب بالندگی و پویایی اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص گردیده اند و برخی موجبات نحیف شدن و فرسودگی اندیشه را در جوامع فراهم آوردند. در حوزه تمدنی ایران نیز در دوره ای از ادوار تاریخ عمومی اندیشه، ایرانیان با تلفیق اندیشه خردگرایانه یونانی و دریافتی خردمندانه از شریعت اسلام مبادرت به تاسیس اندیشه سیاسی نمودند. اما رفته رفته این دوران طلایی اندیشه و تفکر در معرض فرسایش و انزوا قرار گرفت و در نهایت غیبت ما در عرصه اندیشه سیاسی در جهان را رقم زد. مقاله حاضر آهنگ آن را دارد تا عرفان و اندیشه عرفانی که ریشه در سنت دارد را به عنوان مانع و محذوری بر سر راه رشد و تعالی اندیشه سیاسی در ایران برشمرده و شاخصهایی از رویکرد عرفانی که اجازه انبساط و مباسطت به اندیشه را نمی دهد و فاقد تلائم و سازگاری با اندیشه سیاسی است را معرفی نماید.