مقاله نقد زیبایی شناختی رنگ در شعر فرزانه خجندی شاعر رنگ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: نقد زیبایی شناختی رنگ در شعر فرزانه خجندی شاعر رنگ ها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزانه خجندی
مقاله مکتب زیبایی شناسی
مقاله روان شناسی رنگ
مقاله شاعر رنگ ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری رضی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زیبایی شناسی جدید توجه به شکل ظاهری شعر صرفا برای بیان زیبایی های هنری آن کافی به نظر نمی رسد، به همین دلیل نوعی گرایش تطبیقی برای بررسی تاثر ذوقی و شخصی شاعر از محیط اجتماعی شکل می گیرد که شناخت آثار ادبی را بر مبنای تحقیق روان شناختی و جامعه شناختی ادبی استوار می سازد.
در این جستار با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از دانش های میان رشته ای روان شناسی، جامعه شناسی و زبان شناسی به توصیف و نقد زیبایی شناسی رنگ در شعر یکی از برجسته ترین شاعران نوگرای تاجیکستان پرداختیم. فرزانه خجندی با تاثیرپذیری از رنگارنگی محیط فرهنگی – اجتماعی تاجیکستان و بهره گیری کامل از رنگ، اندیشه های اخلاقی را به زیباترین شکل به تصویر کشیده و در عین بهره گیری از رمزها و نمادهای رایج شعر فارسی، با خلق نمادهای نو و ترکیب سازی های بدیع در حوزه رنگ ها به پرورش شکل زیبایی از سخن فارسی دست یافته است.