مقاله نقد رویکرد حکمت سینوی به وحدانیت باری تعالی با استفاده از کلام امام علی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: نقد رویکرد حکمت سینوی به وحدانیت باری تعالی با استفاده از کلام امام علی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام علی
مقاله ابن سینا
مقاله وحدت ذات و صفات
مقاله وحدت حقه حقیقیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبیان پروین
جناب آقای / سرکار خانم: شاملی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی آبادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر که دست مایه ای در مسیر فلسفه اسلامی است، به تبیین مقایسه ای و تطبیقی وحدانیت و یکتایی ایزد بی همتا در کلام امام علی در نهج البلاغه و تحلیل براهین توحیدی شیخ الرییس، همت می گمارد و در پی اثبات این مطلب است که میان دیدگاه های فلسفی ابن سینا در پدیده وحدانیت باری تعالی و نگاه امام در نهج البلاغه گونه ای تباین وجود دارد که در طی مقاله مستدلا به این مهم خواهیم پرداخت. در این مسیر، به تحلیل و تبیین توحید ذاتی در دو مقام احدیت و واحدیت، ارتباط بساطت با وحدت و اینکه وحدت حق، وحدت حقه حقیقیه است نه وحدت عددی و تبیین وحدت ذات و صفات و عینیت مصداقی اوصاف، می پردازیم و سرانجام، ذات بحت و بسیط الهی، عاری از هرگونه شائبه کثرت معرفی خواهد شد. دیگر آنکه لحاظ صفاتی، اضافه و زائد بر ذات، خلاف آن وحدانیت صرف، خواهد بود.