مقاله نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعسار
مقاله رویه قضایی
مقاله زندان استبرائی
مقاله محکومین مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میری ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: فرحزادی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تلاقی حقوق افراد در سیطره حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام دادن تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامدهای ناگوار ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است.