مقاله نقد روایت شناختی داستان «زن نویسنده» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: نقد روایت شناختی داستان «زن نویسنده»
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایت
مقاله داستان
مقاله محمود گلابدره ای
مقاله داستان شاعرانه
مقاله جریان سیال ذهن
مقاله خواننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روایت یک داستان، مهم ترین بخش ساختاری آن را تشکیل می دهد. کاربرد درست و موثر شیوه های روایت، پایه اصلی موفقیت یک نویسنده در ماندگاری داستانش است. از این رو، بررسی روایی داستان و نیز تحلیل روش های تازه و بدیع روایت، از جمله مباحث مهم نقد داستان امروز است که فراتر از درون مایه و مضمون اثر، به جلوه های کاملا ادبی متن داستانی پرداخته و شگردهای مختلف آن را آشکار می نماید.
«زن نویسنده» از جمله داستان های محمود گلابدره ای است که در آفرینش آن، نویسنده به شیوه های روایی داستان نویسی روز، توجهی ویژه نشان داده است. روایت ذهنی درخور توجه و نزدیک شدن به زبان شعر و داستان شاعرانه، و هم چنین سیال بودن جریان روایت که موجب ابهام داستان و در نتیجه برتابیدن برداشت های مختلف خواننده خواهد شد، از ویژگی های روایی این داستان است.